Tips inför färden

Hjälm
Vi börjar med huvudsaken - hjälmen. Mer än 30 % av alla cyklister som skadas får huvudskador. En hjälm räddar liv och skyddar många gånger mot skador med allvarliga konsekvenser. De vanligaste orsakerna till cykelolyckor är tekniska fel på cykeln, felbedömningar från cyklistens sida eller hinder i körbanan (som t.ex. stenar, lyktstolpar nära vägen, dålig snöröjning, löst grus på cykelbanorna eller en pilsnerflaska som inte är urdrucken). Med andra ord singelolyckor. Här hjälper hjälmen riktigt bra. 

Vi rekommenderar alla cyklister att använda hjälm.Och så till fordonet:

Pumpa däcken - rätt tryck i blåsan är A och O
Rätt ringtryck gör att cykeln rullar bättre. Ju smalare däck, desto högre ringtryck. Med lite mindre luft i däcken under vintern klarar du i regel halkan bättre, men tänk på att garantin på däcken endast gäller om du har haft rätt ringtryck (cykelhandlare kan se med en gång om ett däck har cyklats med för lågt ringtryck). Allra bäst är att ha dubbdäck till cykeln vinterid och följa tillverkarens instruktioner när det gäller ringtryck.

Kedjan ska vara välspänd - inte lårmusklerna
En kedja måste vara välspänd, annars är den farlig. Kedjan ska inte gå att flytta mer än 1 cm "upp eller ner ". På standardcyklar spänns kedjan genom att lätta muttrarna på bakhjulet. Det senare dras sedan bakåt så att kedjan blir lagom spänd. Dra åt muttrarna och se till att hjulet hamnar rakt. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt. Många olyckor sker då cykeln har blivit herrelös på grund av att bakhjulet 'wobblar'. I värsta fall tappar man hjulet och endast de som är riktigt på alerten klarar att fortsätta på ett hjul. Det kan rekomenderas att under kontrollerade former öva enhjulskörningar med jämna mellanrum.


Justera handbromsarna och växlarna
Kolla i instruktionsboken eller kontakta en auktoriserad cykelhandlare.


Rikta hjulen så att de följer i cykelns färdriktning
Riktigt bra ekrade hjul är sällsynta nuförtiden. Att ekra ett hjul korrekt är en hel vetenskap och hinns inte med under en fördrink. Använder du bara cykeln vid festliga tillfällen är det bra att lämna in cykeln hos den auktoriserade cykelhandlaren mellan cykelfesterna för att rikta om hjulen. 


Rengör och smörj mekaniska delar
Rengör cykeln regelbundet och smörj rörliga delar. Vräk inte på olja, det gör att det samlas en massa onödig smuts som lätt fastnar på de beiga gabardinbyxorna. Observera att ÖL är olja i Tyskland. Det går alltså lika bra med öl.


Ställ in sadeln
Det är för din egen skull. Benen ska bara vara lätt böjda när du sitter på sadeln och har foten på pedalen "kl. 18". Sadelinställning görs alltså någon gång mellan förrätt och huvudrätt. Senare på kvällen kan det vara för sent. Rätt inställning ger bra trampkraft. Se till att sadeln är ordentligt fastsatt efter att du gjort inställningen. Kör du med sk limpa skall denna efter återmonteringen, ligga i horisontellt läge.

Inga kommentarer: